100 cựu sinh viên tiêu biểu của khoa Tài chính Doanh nghiệp

Học viện Tài chính là nơi “cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính – Kế toán chất lượng cao cho xã hội”. Học viện Tài chính còn tự hào là cái nôi cung cấp nhiều sinh viên ưu tú, được giao các trọng trách trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 100 gương mặt Cựu sinh viên tiêu biểu của khoa Tài chính doanh nghiệp – một trong số các khoa giàu truyền thống của Học viện Tài chính – hiện đang công tác.

TT Họ và tên Cựu SV lớp Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
  Vũ Văn Ninh 10.04 Nguyên UVTƯ Đảng khoá XI, Phó Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
  TS. Phùng Quốc Hiển 14.04A UVTƯ Đảng, Chủ nhiệm uỷ ban Tài chính –Ngân sách của Quốc hội
  Nguyễn Đức Hải 16.04B UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Trung ương
  Đinh Trịnh Hải 13.04 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc hội
  Đoàn Hồng Phong 19.04E UVTU Đảng, Bí thư  tỉnh uỷ Nam Định
  Hồ Đức Phớc 21.04D UVTU Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
  TS. Nguyễn Văn Sơn K4.11A Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
  Nguyễn Hữu Toàn 24.14 Hàm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội, Trợ lý của Chủ tịch Quốc Hội
  Nguyễn Ngọc Bằng 18.04A1 Trung tướng, Tổng Cục Trưởng Tổng cục 8, Bộ Công an
  Hoàng Việt Cường 18.04A2 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
  Nguyễn Dương Thái K2.11.ĐH2 Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
  Trần Quang Chiểu 14.04A Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính –Ngân sách quốc hội
  Trịnh Văn Thế 20.04B Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam
  Hoàng Tố Quyên 24.11 Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng
  TS. Lê Hồng Thăng 15.04D Gíam đốc Sở Công – Thương thành phố Hà Nội
  Nguyễn Danh Hà 16.04A Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai
  Nguyễn Quang Huy 16.04A Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu
  Nguyễn Văn Hải 14.04B Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh
  Nguyễn Văn Thuận 19.04A1 Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang
  Lê Ngọc Khoa 16.04A Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính
  Hoàng Kim Thuỷ 17.04B Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Hà Nội
  TS.Trương Hùng Long 20.04A Cục Trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính
  Phạm Đình Thi 16.04B Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính
  Nguyễn Huy Vị 16.04A Vụ Trưởng Vụ Tài vụ – Quản trị, Kho Bạc Nhà nước Trung ương
  Viên Văn Dũng 26.11 Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Kho bạc Nhà nước Trung ương
  Trần Huy Hiệu 20.04D Vụ Trưởng Vụ Tài vụ – Quản trị, Tổng cục Dự trữ Quốc gia
  Bùi Văn Hoan 14.04B Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ Bắc Ninh
  Vũ Khắc Liêm 15.04D Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính
  Đào  Xuân Tuế 18.04B Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính
  Đỗ Việt Đức 24.14 Phó Vụ Trưởng Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính
  Trần Thị Thêm 23.14 Phó Vụ Trưởng Vụ Tài chính, Bộ Tài nguyên – Môi trường
  Nguyễn Thị Liên 20.04A Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Thuỷ lợi, Bộ NN và PT nông thôn
  TS. Nguyễn Ngọc Hải 20.04B Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông
  Trần Văn Hiền 16.04A Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính
  Nguyễn Huy Hiền 21.04D Phó Cục Trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ Giao thông – Vận tải.
  TS. Trần Duy Hải 26.11 Phó Cục trưởng cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.
  Nguyễn Ngọc Đức 16.04B Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Nghệ An
  Mầu Thị Thanh Thuỷ 20.04A Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
  Nguyễn Văn Minh 21.04A Phó Gíam đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
  Đỗ Đức Minh 29.11 Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái
  Bùi Thị Hồng Phú 26.11 Phó cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
  Phạm Bá Vinh 21.04B Phó Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Phú Thọ
  Nguyễn Văn Thể 22.04A Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn
  Đỗ Thị Kim Oanh 20.04B Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Nam
  Nguyễn Đức Tuyên 22.04D Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh
  Phạm Văn Tân 22.04B Phó Giám đốc Sở Thú thành phố Hồ Chí Minh
  PGS,TS. Phạm Văn Liên 15.04B Phó Giám đốc Học viện Tài chính
  PGS,TS. Bùi Văn Vần 16.04B Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính
  PGS,TS. Bùi Đường Nghiêu 20.04D Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính
  PGS,TS. Phạm T Kim Vân 18.04A2 Phó Trưởng khoa Hệ thống Thông tin kinh tế, Học viện Tài chính
  PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản 23.14 Phó Trưởng khoa Sau đại học, Học viện Tài chính
  PGS,TS. Vũ Văn Ninh 33.11B Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn TCDN, Học viện Tài chính
  PGS,TS. Hoàng Văn Quỳnh 16.04A Trưởng Bộ môn Đầu tư tài chính, khoa Ngân hàng –Bảo hiểm, Học viện Tài chính
  PGS,TS. Hoàng Thuý Nguyệt 18.04A2 Trưởng Bộ môn Quản lý tài chính Công, Học viện Tài chính
  PGS,TS Nguyễn T Hoài Lê 28.11 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  PGS,TS Hà Minh Sơn 28.14 Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Ngân hàng, Học viện Tài chính
  TS. Nguyễn Xuân Thạch 18.04A2 Trưởng Ban Công tác Chính trị, sinh viên, Học viện Tài chính
  Đặng Phan Tường 20.04A Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải Điện Việt Nam.
  Phan Kim Bằng 21.04D Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt.
  Hà T Thu Thanh 17.04B Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty kiểm toán Deloite Việt Nam
  Lê Hoàng Hải 19.04A1 Tổng Giám đốc công ty TNHH mua bán Nợ Việt Nam (DATC)
  TS. Đặng Anh Vinh 33.11A Tổng Giám đốc Cty tài chính cổ phần Sông Đà, Tổng công ty Sông Đà
  ThS. Nguyễn Văn Tuân 26.11 Chủ tịch kiêm TGĐ Cty TNHH MTV thương mại đầu tư phát triển đô thị Hải Phòng
  Mai Hồng Hải 27.11 Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng
  Lê Tuấn Hải K2.11.ĐH2 Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Luật GOLDSUN
  TS. Nguyễn Xuân Nam 20.04D Trưởng Ban Tài chính – Kế toán, Tập đoàn điện lực Việt Nam.
  TS. Hoàng Văn Ninh 20.04E Chủ tịch HĐQT Công ty tài chính cổ phần điện lực, Tập đoàn điện lực Việt Nam
  Dương Thanh Hiền 17.04B Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)
  Phạm Việt Hùng 22.04B Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng
  Trần Văn Tuấn 23.12 Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà
  Nguyễn Quốc Huy K4.11A Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
  Vũ Kiên Trung 33.11B Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên – Cây xanh thành phố Hà Nội
  Phan Ngọc Biên K2.11.ĐH2 Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tập đoàn Thang máy, Thiết bị Thăng Long
  Nguyễn Đình Doanh 22.04B Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  Vũ Kim Cứ 23.11 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình
  Nguyễn Tiến Dũng 29.11 Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước Khu vực III
  Trần Thanh Mai 23.11 Phó Chánh Văn phòng Học viện Tài chính
  Hoàng Thế Hiển 21.04D Kế toán Trưởng Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
  Vũ Trọng Hải 26.11 Kế toán Trưởng Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam
  Nguyễn Trung Sơn 35.11C1 Kế toán Trưởng Tổng công ty Rượu Bia nước giải khát Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội
  Lê Hải Yến 22.04B Kế toán Trưởng Viện Khoa học Xã hội, Hà Nội
  Hoàng T Thu Hà 36.11A2 Kế toán Trưởng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  Tuấn Nguyên Thuỷ 33.11A Kế toán Trưởng, Sở Tài chính thành phố Hà Nội
  Hà Xuân Hán 23.14 Kế toán Trưởng Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc
  ThS. Trương Ngọc Lân 34.03* Trưởng Ban Đầu tư dự án, Tập đoàn Bảo Việt
  Nguyễn Văn Toán 21.04A Gíam đốc Bảo Việt tỉnh Thái Bình
  Vũ Đức Quang 23.14 Phó Kế toán Trưởng kiêm Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà
  Lê Viết Đoàn 40.11.05 Phó Kế toán Trưởng, Phó Gíam đốc Ban Tài chính-Kế toán, Tổng công ty Sông Đà
  Lê Quốc Tuấn 29.11 Giám đốc Công ty cổ phần Gốm xây dựng Giếng Đáy, Hạ Long.
  TS. Đoàn Hương Quỳnh 30.11 Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng Bộ môn TCDN, Học viện Tài chính
  ThS. Nguyễn Văn Đức 35.11B1 Trưởng Khoa Kinh tế, Đại học Công nghiệp Dệt may thời trang Hà Nội
  Lê  Thanh Hà 19.04A1 Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên in Tài chính, Bộ Tài chính
  Nguyễn T Phương Lê 26.11 Phó Giám đốc ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBANK)
  Tường Duy Phúc 29.11 Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin di động Khu vực V, Tổng công ty MOBIFONE
  Phạm Sơn Hoài 17.04A Phó Giám đốc sân bay Vinh, Nghệ An
  Phạm T Thanh Xuân 33.11A Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Công –Thương, Chi nhánh Hà Nội
  Nguyễn Ngọc Kiên 16.04B Đại tá, Trưởng phòng Kế hoạch Ngân sách, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng
  Trần Kim Sơn 29.11 Trưởng Phòng Ngân quỹ Ngân hàng cổ phần Quân đội (MB) Chi nhánh Tây Hồ
  Hồ Nghĩa Công 36.11A2 Giám đốc Tài chính (CFO) Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc Phòng
  PGS,TS. Nguyễn Lê Cường 34.11D Chánh Văn phòng – Học viện Tài chính